Buffelspoort

Hartenbos Seefront

Klein-Kariba herontwikkeling

Buffelspoort Dag Besoekers

Dagbesoekers (slegs ATKV-lede)

Die dagbesoekersbeleid van die ATKV-oorde is slegs van toepassing op ATKV-lede

Hoewel ATKV-lede voorkeurbespreking by die oorde geniet, volg die ATKV lank reeds die beleid dat die oorde oop is vir Jan Alleman vir akkommodasie (let wel: slegs ATKV-lede mag as dagbesoekers die oord besoek). Met die koms van die nuwe bedeling het die ATKV, op grond van besluite van verskeie kongresse, homself onomwonde geskaar by dié nuwe bedeling.

Die ATKV sien homself as aktiewe rolspeler in die bou van nuwe strukture vir die toekoms om sodoende onmisbaar deel te wees van ‘n inklusiewe Suid-Afrika wat aanvaarbaar is vir almal, ook vir sy lede.

Vakansiehou is een van die aktiwiteite wat ten nouste verband hou met die ontspanningskomponent van kultuur. Juis daarom is dit die ATKV se oogmerk om die vakansie-ervaring van die Afrikaanse kultuurgemeenskap aangenaam te maak. Die vakansiepatroon is gerig op die gesin en fokus op aspekte soos gesinsvermaak, veiligheid, ‘n rustige vakansieomgewing en vakansiegangers wat mekaar se behoeftes respekteer en aanvul.

Om hierdie aangename vakansie-ervaring te verseker, is daar sekere reëls by die oorde wat insluit:

  • ‘n beperkte aantal dagbesoekers;
  • stilte na 23:00
  • geen drank by die swembaddens
  • ‘n beleid van geen dronkenskap
  • erkenning van die menswaardigheid van elkeen wat die oord as betalende gas besoek; en
  • geen busse met besoekers wat nie vooraf reëlings getref het nie.

Hierdie beleid word toegepas om aan alle besoekers ‘n atmosfeer te bied waarbinne daar heerlik ontspan kan word.

Dit word versterk deur aan elke besoeker die kans te gee om die omgewing en dit wat as vermaak aangebied word, te kan ervaar. Daarom word ‘n persoon of persone wat die reëls oortree een of twee keer gewaarsku, waarna drasties opgetree word. Hierdie optrede kan afsetting van die oorde behels.

Om te verseker dat die dagbesoekers aan die ATKV se oorde nie die inwonende gaste se pret bederf nie, moet daar vooraf met die oorde gereël word om as dagbesoekers toegelaat te word. Dit is veral belangrik tydens die skoolvakansies en oor langnaweke. Omdat die ontspanningsgeriewe veral oor langnaweke en in die skoolvakansies in April en Desember druk besoek word, word slegs ‘n beperkte aantal motors per oord toegelaat. By ATKV-Klein-Kariba word 50 motors per dag toegelaat, by ATKV-Goudini Spa 30 en by ATKV-Buffelspoort ook 30. By ATKV-Natalia word geen ekstra besoekers oor genoemde tydperke toegelaat nie vanweë beperkte parkeerruimte op dié oord.

Alle besoekers word gelyk behandel, maar slegs lede is geregtig op voorkeurbesprekings. ‘n Hooflid moet teenwoordig wees wanneer so ‘n bespreking gedoen en uitgevoer word. Besprekings geskied konsekwent en enige persoon wat nie die menswaardigheid van ander besoekers erken nie en beswaar teen hulle teenwoordigheid het, se geld sal teruggegee word met die versoek dat hy of sy die oord verlaat.

Dagbesoekers kan die oorde daagliks van 08:00 tot 18:00 besoek. Verskerpte maatreëls is ingestel om te verseker dat dagbesoekers hierby hou, tensy ander reëlings met die betrokke oord se bestuur getref is.