Skip to the content

Covid-19 Protokol

1. INLEIDING

Beste ATKV-gas

Vir langer as ʼn paar maande seil ons lewensbootjies al in onbekende waters.

En al is dit soms moeilik om sin te maak van die situasie waarin ʼn mens jouself bevind, is dit nodig om weer hoopvol uit te sien na die dag van môre.

In hierdie tyd van onsekerheid en verandering het u seker baie vrae, en dus wil ons u gerusstel dat ons bestuurspan skouer aan die wiel sit om te verseker dat ons u so spoedig moontlik weer by een van ons oorde kan verwelkom.

ATKV-oorde waardeer u onvoorwaardelike ondersteuning en dat u ons oorde as u voorkeur-vakansiebestemming kies. Ons versoek dat ons gaste ag sal gee aan die volgende dokument. 

By die ATKV besef ons die erns van die COVID-19-pandemie en omdat ons gaste, werknemers, kontrakteurs en verskaffers se veiligheid van uiterse belang vir die ATKV is, tree ons as verantwoordelike landsburgers op. Hierdie dokument beklemtoon die nakoming van ATKV-oorde se gesondheids- en veiligheidsprotokol , soos bepaal deur die Minister van Indiensneming en Arbeid, om sodoende na die welstand, gesondheid en veiligheid van ons gaste en personeel om te sien. Die prosedures en maatreëls wat hierin vervat word, moet deurlopend hersien en aangepas word, en sal tydig aan gaste gekommunikeer word.

Die COVID-19-voorsorgmaatreëls wat aangespreek en bestuur word sluit is aspekte soos volg:

Opleiding

Vir werknemers, verskaffers  en kontrakteurs.

Nakoming van wetgewing

Suid-Afrikaanse wetgewing met betrekking tot werknemers, gesondheid, veiligheid, verbruikers en besigheid.

ATKV-groepsbeleide

 • Die beleid vir beroepsgesondheid en -veiligheid: Dit sluit in COVID-19-opleiding aan werknemers, die verskaffing en riglyne vir die gebruik van skoonmaakprodukte, veiligheidsplanne vir kontrakteurs  & verskaffersen inligting wat aan gaste verskaf word.
 • Werknemerbeleid: Dit sluit toegang tot die werksplek, siekverlof en die reisbeleid in. Werknemers word daagliks geskandeer, ingelig en aangemoedig om tuis te bly as hulle siek is.

Gaste

Voorsiening van inligting en reëls om ʼn veilige omgewing te verseker:

 • Om deurgaans te kommunikeer oor aanpassings en maatreëls op die onderskeie oorde.
 • Die beskikbaarheid van ATKV-personeel.

Kontrakteurs en verskaffers

Veiligheidsplan: Dit sluit die opleiding van werknemers en induksie van ATKV- gesondheids- en -veiligheidsbeleide in.

COVID-19 is ’n hoogs aansteeklike siekte wat veroorsaak word deur die koronavirus. Hierdie virus en siekte het vir die eerste keer aan die mensdom bekend geword nadat dit in Desember verlede jaar (2019) in die stad Wuhan, China, uitgebreek het. Met die voltooiing van hierdie dokument is  nuwe entstowwe reeds goedgekeur en alhoewel dit nog nie in Suid-Afrika beskikbaar is nie, is dit reeds in Engeland uitgerol.

Die virus word met druppelbesmetting en kontak met oppervlakktes versprei. Die doeltreffendste manier om besmetting te voorkom, is dus om noue persoonlike kontak met mense wat siek en moontlik besmet is, te vermy. Persone met verswakte immuunstelsels is veral vatbaar en moet uiters versigtig optree.  

 1. SIMPTOME  

  Die algemeenste simptome van COVID-19 is koors, moegheid en ’n droë hoes. Pasiënte kan ook pyn, ’n toe- of loopneus, ’n seer keel of diarree hê. Hierdie simptome is gewoonlik lig en begin geleidelik.

  Sommige mense tel die virus op, maar toon geen simptome nie en voel ook nie sleg nie. Die meeste mense (90%) herstel van die siekte sonder enige spesiale behandeling. 

 2. MOETS EN MOENIES  
  • Indien u vermoed dat u besmet is, moenie sonder enige vooraf kennisgewing dokter, kliniek of hospitaal toe gaan nie. U kan gesondheidwerkers en ander (insluitende siek mense) onnodig en onbewustelik aan die virus blootstel. Bel eers die dokter, kliniek of hospitaal om hulle te laat weet dat u siek is, sodat hulle kan voorberei om u veilig en doeltreffend te ontvang.  
  • Gaste wat vrees dat hulle reeds besmet is, moet met hul plaaslike mediese praktisyn skakel om verdere instruksies te kry.  
  • Was u hande gereeld deeglik met seep en water. Indien u bekommerd is, oorweeg dit om ’n handontsmettingsmiddel (handreiniger) met ’n minimum alkoholinhoud van 70% aan te skaf vir gebruik wanneer u die huis verlaat.  
  • Bedek u mond met ’n stuk materiaal of u elmboog wanneer u hoes of nies. Probeer om nie oppervlaktes met u liggaamsvog te besmet nie.  

   Dit word sterk aanbeveel dat u teen griep (die 2020-entstof) en ook teen pneumokokkus-infeksies (indien vir u aangedui) ingeënt word. Dit sal die las op die gesondheidsorgstelsel verlig, u vermoë om te werk beskerm, en dit kan voorkom dat u as ’n moontlike COVID-19-geval geïdentifiseer word. Die belangrikste is dat dit siekte in die algemeen – nie net COVID-19 nie – sal help voor kom.  

Die veiligheid en gesondheid van ons gaste en personeel is ons eerste prioriteit. Die volgende gesondheids- en veiligheidsprotokolle word in plek gestel om te verseker dat hoë higiëne- en veiligheidstandaarde toegepas word, om u veiligheid te verseker:

 

Moniteringstelsels

Personeel se gesondheid word daagliks gemonitor, en moniteringstelsels word in plek gestel om infeksies onder werknemers te identifiseer, om sodoende aan die veiligheidsprotokolle te voldoen. Hierdie moniteringstelsels sluit in, maar is nie beperk nie tot:

 • ʼn COVID-19-vraelys wat deur personeel ingevul word.
 • Werknemers se temperatuur sal daagliks gemeet word.
 • Personeel sal die volgende items ontsmet met aankoms:

-Skoene

-Handsak

-Selfoon.

Virtuele vergaderings

Minimalisering van menslike kontak deur die gebruik van platforms soos Skype en Zoom vir konferensieoproepe en vergaderings. 

Persoonlike beskermende toerusting (PBT)

Persoonlike beskermende toerusting (PBT) word aan die personeel beskikbaar gestel om die blootstelling aan die koronavirus te voorkom, en sluit onder andere gesigsmaskers, gesigskerms en handskoene in.

Handhawing van veilige werkspraktyke

Die handhawing van ʼn gesonde werksomgewing en bevordering van persoonlike higiëne deur die voorsiening van vullisdromme met voetpedale, water en seep, papierhanddoeke, ontsmettingsmiddels en handreinigers met ʼn alkoholinhoud van minstens 70%. Handwasinstruksietekens sal in toilette, ablusiegeriewe en kleedkamers opgesit word. 

Sosiale tussenruimtes, skoonmaak en sanitasie

Sosiale tussenruimtes word gehandhaaf deur die volgende maatreëls te implementeer:

 • Werksplekke word ingerig deur ʼn afstand van minstens 1.5 m tussen werknemers te handhaaf. In gevalle waar dit nie moontlik is nie, word skerms tussen werknemers aangebring.
 • Handreinigers word by alle ingange van die kantoor/oord gehou sodat hande ontsmet kan word voordat personeel die werksgebou binnegaan, as water en seep nie dadelik beskikbaar is nie.

 • Alle werksoppervlakke en gedeelde toerusting sal ontsmet word. Dit sluit in: 

-Deurhandvatsels

-Handrelings

-Ligskakelaars

-Kantoortoerusting soos drukkers en lesenaars

-Wasbakkrane.

Noodkommunikasieplanne

 • Die ontwikkeling en aanpassing van noodkommunikasieplanne deur die aanstelling van ʼn taakspan om personeel se bekommernisse aan te spreek, met behulp van internetgebaseerde kommunikasielyne.

 • Vullisverwydering- en vernietigingsplan wat die korrekte hantering van mediese afval, soos handskoene, maskers ens. insluit.

Bewusmakingsmateriaal en kommunikasie

Die volgende bewusmakingsmateriaal met betrekking tot die COVID-19-pandemie sal in die kantoor of op die oord geplaas word:

 • Visuele kommunikasie, bv. protokolplakkate wat fokus op die rapportering van insidente en voorvalle en die identifisering van moontlike risiko's 
 • Noodnommers en bestuur se kontaknommers sal algemeen op die oord beskikbaar wees.
 • Handwasinstruksietekens sal opgesit word.
 • Die COVID-19-inligtingsblad sal op die oord vertoon word.
 • Tweemeter-afstandbordjies by ontvangs. 
5.1. Voor aankoms

Streng maatreëls word deur ATKV-oorde in plek gestel om ons gaste weer op ons onderskeie oorde te verwelkom en om hulle veiligheid te verseker.

Oordbestuurspan

Die nodige voorbereiding is op oordvlak gedoen:


 • COVID-19-opleiding aan oordpersoneel.
 • Voorsien riglyne aan personeel rakende kommunikasie met gaste en verskaffers.
 • Elke oord het ‘n COVID-19  nakomingsbeampte 
 • Aankope van skoonmaakmiddels, PBT en voorraad (operasioneel oor alle departemente).

Die skoonmaak en ontsmetting van eenhede en fasiliteite

 • Algemene instandhouding van terrein en eenhede. Eenhede sal gesteriliseer word.

 • Warmwaterstelsels sal ʼn minimum temperatuurvan 60 grade handhaaf.
 • Ekstra personeel sal aangestel word t.o.v. skoonmaakdienste in ablusieblokke om skoonheid en netheid te verseker.
 • Openbare areas sal ook meer aandag geniet.
 • Die fasiliteite wat gereeld gebruik word, soos swembaddens, ablusieblokke, kleedkamers, restaurante en winkels, sal op ʼn daaglikse basis skoongemaak word.

Handreinigers

Alkoholgebaseerde handsmeermiddel sal by die ontvangs, winkels en restaurante beskikbaar gestel word.

Sosiale tussenruimtes

Aanduiders vir sosiale tussenruimtes sal by alle ingange, sowel as by ontvangs, aangebring word. Sekuriteitspersoneel sal opleiding ontvang om hierdie sosiale tussenruimtes te monitor en bestuur. 

Gasteskanderingstasie

ʼn Gasteskanderingstasie sal by die oord se hoofingang opgerig word. Elke besoeker (dus alle individue in ‘n gesin/groep) sal gevra word om ʼn COVID-19-vraelys te voltooi en om hulle temperatuur te laat neem voordat hulle by ontvangs mag registreer.

Die gasteskanderingstasie word deur ʼn ATKV-oorde-personeellid beman, en elke gas sal gevra word om van die voorsiene handreinigers te gebruik. Die personeellid wat die skanderingstasie beman, sal PBT dra.

Sodra u  die nodige vorms voltooi en die skandering laat doen het, kan die gas geverifieer word en toegelaat word om by ontvangs te registreer.

5.2. Gedurende gaste se besoek 

Gedurende gaste se besoek aan 'n ATKV-oord sal elke individu met vriendelikheid en respek behandel word, maar die ATKV-bestuur versoek dat gaste die volgende in gedagte hou en toepas om te verseker dat alle veiligheidsprotokolle gevolg word. Hierdie protokol is ons almal se verantwoordelikheid:

Ontvangs

Indien gaste nie met aankoms ʼn gesigsmasker dra nie, sal ʼn gesigsmasker voorsien word, teen ‘n addisionele fooi.

 • Dit is die ontvangsbeamptes/ ontvangspersoneel se verantwoordelikheid om ten alle tye hul maskers/gesigskerms te dra en hulle hande en enige voorwerp (pen, intekenregister) te ontsmet voordat dit aan die gas/besoeker oorhandig word.
 • Alle kredietkaartmasjiene moet voor en na elke gebruik met 'n alkoholgebaseerde ontsmettingsmiddel met 'n alkoholinhoud van minstens 70%, ontsmet word.
 • ʼn Snelrykonsep sal so ver moontlik toegepas word sodat elke gas/besoeker die minimum kontak met personeel het. 

 

6.1 Eenhede

 • Skoonmaak van eenhede, buiten voor aankoms en na vertrek sanitering, word afgelas as ingeslote diens vir die res van 2020. Gaste wat die diens verlang (was van skottelgoed, skoonmaak van vloere en badkamers/ kombuise), moet tydens bespreking aandui dat hul die diens benodig. Gaste sal die keuse hê om van skoonmaakdienste vir hulle eenhede gebruik te maak, teen geen addisionele koste nie. Indien gaste wel van skoonmaakdienste gebruik maak, kan hulle óf die eenheid vir ’n wyle verlaat óf die gas moet daarna omsien dat voldoende sosiale afstand gehandhaaf word end at beide die gas en die skoonmaker ten alle tye hulle maskers dra.

  .
 • Personeel sal bykomende interne opleiding en inligting ontvang oor hoe om eenhede skoon te maak en die verspreiding van COVID-19 te voorkom.
 • Alle linne sal nadat gaste vertrek het, gewas en getuimeldroog word.
 • Linne sal in geseëlde linnesakke teruggeneem word na eenhede om kontaminasie te verhoed.
 • Die gebruik van lugversorging in eenhede word nie aangemoedig nie.
 • Eenhede sal gereeld tussen aankomstes met higiëniese middels berook word. ('n Gesondheidsertifikaat sal hiervoor deur die verskaffer vir elke eenheid uitgereik word).
 • Waar moontlik, word die gebruik van weggooiskoonmaaktoerusting aanbeveel.
 • Personeel sal versoek word om nie gaste te help om hul bagasie na die eenhede te dra nie, om moontlike infeksie te voorkom.
 • Alle vensters en deure sal so lank as moontlik oopgehou word terwyl die eenhede skoongemaak word, om vars lug te laat sirkuleer.
 • Skoonmaaktoerusting sal daagliks ontsmet word.

 

6.2 Fasiliteite

 • Skoonmaak/Instandhouding van fasiliteite
 • Openbare areas sal meer aandag geniet – onnodige brosjures sal beperk word, okkupering sal tot 50% beperk word en die area sal higiënies gehou word.
 • Fasiliteite sal gereeld ontsmet en skoongemaak word
 • Alle openbare fasiliteite, soos kleedkamers, ablusieblokke, restaurante en winkels, sal alkoholgebaseerde handsmeermiddel beskikbaar hê, wat deur die gas/besoeker gebruik kan word.
 • Swembadwater sal hanteer word volgens die standaard spesifikasies aangaande die hoeveelheid chemikalieë wat benodig word om ʼn veilige swemarea te verseker.
 • Swemsessies (besoeke aan swembaddens) sal aanbeveel word per eenheid/staanplek om die minimum aantal mense op ʼn slag by die fasiliteite te akkommodeer.
 • Higiënestasies moet elk drie keer per dag gediens en skoongemaak word.
 • By die gimnasiums, Hidro Spa en pretpark sal soortgelyke reëls ingestel word om die minimum aantal besoekers op ʼn slag te verseker.
 • Speelparkies moet twee keer per dag gesteriliseer word en die hoeveelheid kinders in verhouding met die beskikbare spasie moet ook beperk word.
 • Die speletjieskamer moet elke twee ure gesteriliseer word of alternatiewelik net vir beperkte ure beskikbaar wees.

 

 

6.3 Aktiwiteite

 • Aktiwiteite

 • Perdritte en trapbote sal in bepaalde tydsgleuwe aangebied word en toerusting sal na elke rit gesteriliseer word.
 • Waterglybaan – Slegs vir bepaalde tye operasioneel, met streng kontrole en toesig rakende die veiligheids- en gesondheidsrisiko. (Oorweeg om waterglybaan te sluit vir die wintertyd.)
 • Ekoritte en vierwielmotorfietse – Slegs vir bepaalde tye en toerusting sal na elke rit gesteriliseer word. Die maksimum hoeveelheid persone sal tot 50% van die  amptelike beroepsertifikaat-kapasiteit beperk word.
 • Gholf, visvang, natuurstaproetes en bergfietsroetes – Hierdie is aktiwiteite waar sosiale tussenruimtes gemaklik gehandhaaf kan word en raakpunte minimaal is.  Die maksimum hoeveelheid persone sal tot 50% van die  amptelike beroepsertifikaat-kapasiteit beperk word.

 

6.4 Winkel 

 • Winkel
 • Kontantlose transaksies sal aangemoedig word (krediet-/debietkaart).
 • Bokse moet ontsmet word voordat dit oopgemaak word.
 • Produkte sal ontsmet word voordat dit op die rakke geplaas word.
 • Die winkel sal gereeld gesaniteer word om te voldoen aan vereistes vir die uitreiking van ʼn gesondheidsertifikaat.
 • Raakpunte moet geïdentifiseer word en uurliks gesteriliseer word.
 • Bestellings kan vooraf geplaas en betaal word en dan afgelewer of afgehaal word.

 

6.5 Restaurant (Koswerf)

 • Koswerf
 • Geen buffetetes sal voorsien word nie – daar sal op wegneemetes gefokus word en geen etes sal van buite die oord voorsien word nie.
 • Personeel sal baie streng gemonitor word en sal persoonlike asook voedselveiligheid en -higiëne volgens regsvoorskrifte handhaaf.
 • Alle toerusting en eetgerei (wegneem ingesluit) moet gesteriliseer word na gebruik. Onnodige toerusting word gestoor en minimale toerusting word daagliks gebruik. Toerusting wat nie gebruik is nie, maar wat in die areas was, moet weer gesteriliseer word. 
 • Moontlike opsie om etes op ʼn selfsorgbasis in die eenhede te voorsien, met duidelike aanduiding dat die pakkie so higiënies as moontlik verpak en afgelewer is.
 • In ʼn restaurant-opset sal vier persone in 10 m2 hanteer en toegelaat word indien wegneemetes daar genuttig wil word. Duidelike aanwysings en ʼn vloerplan om dit te verseker, is nodig.
 • Werkstasies in die kombuis sal ʼn minimum van 1 m uit mekaar wees.
 • Alkoholverkope
 • Alkoholverwante produkte mag in die drankwinkel verkoop word tydens die ure wat deur die regulasies bepaal word..
 • Alkoholverwante produkte mag verkoop word in die restaurant vir verbruik op die perseel soos volgens die ure wat deur die regulasies bepaal word.
 • COVID-19-reëls soos ingestel vir die restaurant, konferensies en winkel geld ook hier.

 

Die veiligheid van ons personeel en gaste sal vir ons ʼn prioriteit bly, om sodoende die verspreiding van die koronavirus in Suid-Afrika te bekamp. Dit is daarom belangrik dat die korrekte PBT, chemikalieë en verbruiksvoorraad aangeskaf word.